Clipping • Mdia Digital (19/02/2019)
 • Tribuna do Serto (19/02/2019)
 • Tribuna Independente (19/02/2019)
 • Mdia Digital (18/02/2019)
 • Mdia Digital - Atualizado (17/02/2019)
 • Mdia Digital - Atualizado (16/02/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (15/02/2019)
 • Tribuna Independente (15/02/2019)
 • Jornal de Arapiraca (14/02/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (14/02/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (13/02/2019)
 • Tribuna Independente (13/02/2019)
 • Midia Digital Atualizado (12/02/2019)
 • Tribuna Independente (12/02/2019)
 • Midia Digital (11/02/2019)
 • Midia Digital (10/02/2019)
 • Midia Digital (09/02/2019)
 • Tribuna Independente (09/02/2019)
 • Midia Digital (08/02/2019)
 • Midia Digital (07/02/2019)
 • Tribuna Independente (07/02/2019)
 • Midia Didigtal (06/02/2019)
 • Tribuna Independente (06/02/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (05/02/2019)
 • Tribuna Independente (05/02/2019)
 • Midia Digital (04/02/2019)
 • Midia Digital (03/02/2019)
 • Midia Digital (02/02/2019)
 • Tribuna Independente (02/02/2019)
 • Midia Digital (01/02/2019)
 • Tribuna Independente (01/02/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (31/01/2019)
 • Tribuna Independente (31/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (30/01/2019)
 • Tribuna Independente (30/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (29/01/2019)
 • Tribuna Independente (29/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (28/01/2019)
 • Tribuna do Serto (28/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (26/01/2019)
 • Tribuna Independente (26/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (25/01/2019)
 • Tribuna Independente (25/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (24/01/2019)
 • Tribuna Independente (24/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (23/01/2019)
 • Tribuna Independente (23/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (22/01/2019)
 • Tribuna Independente (22/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (21/01/2019)
 • Midia Digital (19/01/2019)
 • Tribuna Independente (19/01/2019)
 • Jornal de Arapiraca (18/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (18/01/2019)
 • Tribuna Independente (18/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (17/01/2019)
 • Tribuna Independente (17/01/2019)
 • Midia Digital (16/01/2019)
 • Tribuna Independente (16/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (15/01/2019)
 • Tribuna Independente (15/01/2019)
 • Midia Digital Atualizado (14/01/2019)
 • Midia Digital (13/01/2019)
 • Midia Digital (12/01/2019)
 • Tribuna Independente (12/01/2019)
 • Jornal de Arapiraca (11/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (11/01/2019)
 • Tribuna Independente (11/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (10/01/2019)
 • Tribuna Independente (10/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (09/01/2019)
 • Tribuna Independente (09/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (08/01/2019)
 • Tribuna Independente (08/01/2019)
 • Midia Digital - Atualizado (07/01/2019)
 • Midia Digital (05/01/2019)
 • Tribuna Independente (05/01/2019)
 • Folha de Alagoas (04/01/2019)
 • Midia Digital (04/01/2019)
 • Tribuna Independente (04/01/2019)
 • Mdia Digital - Atualizado (03/01/2019)
 • Tribuna Independente (03/01/2019)
 • Mdia Digital - Atualizado (02/01/2019)
 • Mdia Digital - Atualizado (01/01/2019)
 • Tribuna Independente (01/01/2019)
 • Tribuna Independente (29/12/2018)
 • Tribuna Independente (28/12/2018)
 • Tribuna Independente (27/12/2018)
 • Tribuna Independente (22/12/2018)
 • Tribuna Independente (19/12/2018)
 • Tribuna Independente (18/12/2018)
 • Tribuna do Serto (17/12/2018)
 • Tribuna Independente (15/12/2018)
 • Jornal de Arapiraca (14/12/2018)
 • Tribuna Independente (14/12/2018)
 • Tribuna Independente (13/12/2018)
 • Tribuna Independente (12/12/2018)
 • Tribuna Independente (11/12/2018)
 • Gazeta de Alagoas (08/12/2018)
 • Tribuna Independente (08/12/2018)